Kwaliteitskompas 2023

Nedereind is voortdurend in ontwikkeling. Het doel is om de zorg continu te blijven verbeteren door te leren van opgedane ervaringen en procedures hierop aan te passen. Vervolgens wordt geobserveerd hoe die procedures uitpakken in de werkelijkheid. Om de cliënten te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving worden diverse metingen verricht. De mogelijke actiepunten die hieruit ontstaan komen op een algemene verbeterlijst terecht. Hierop wordt genoteerd wie de actiepunten oppakt en wanneer dit geëvalueerd wordt.

Het kwaliteitsrapport is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Nedereind. In het kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de zorg bij Nedereind in 2023 aan de hand van zes thema’s: de cliënt, gezondheid, meedoen, veiligheid, medewerkers en organisatie. Daarnaast geeft het rapport inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan. Als je klikt op de titel van een thema, kun je een uitgebreid verslag lezen over dit onderwerp.

De presentatie over het kwaliteitskompas aan cliënten en medewerkers over het jaar 2023 volgt later dit jaar. 

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom werd elke twee jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting. Wij zijn dit jaar overgegaan naar het systeem van “Dit vind ik ervan“.