Inspectie

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg op 14 december 2016

Op 14 december 2016 is Nedereind bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg (huidige naam: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Aanleiding voor het bezoek was de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 1 juli van dat jaar waarin de kwaliteitsagenda van de gehandicaptenzorg ter sprake wordt gebracht.

De kwaliteitsagenda betreft: “Het versterken van de positie van de cliënt en zijn of haar netwerk, zodat de cliënt de zorg krijgt die hij wenst en die recht doet aan de kwaliteit van zijn bestaan”

De inspectie heeft een vragenlijst opgesteld aangaande vier aandachtsgebieden:

  • Dialoog tussen de cliënt en zorgverleners;
  • Aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt;
  • Behoud van de keuzeruimte van de cliënt;
  • Systematisch werken met een ondersteuningsplan

Om de informatie te verkrijgen heeft de inspectie:

  • Gesprekken gevoerd met cliënten;
  • Gesprekken gevoerd met cliëntvertegenwoordigers;
  • Gesprekken gevoerd met begeleiders.

Het bezoek is gebracht aan de de hoofdlocatie van Stichting Nedereind, Nedereindseweg 402. Er is gesproken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders die wonen, komen en/of werken op de verschillende soorten locaties van Nedereind.

Algemeen

Uit de gesprekken die de inspectie heeft gevoerd met cliënten, cliënt- vertegenwoordigers en medewerkers komt op hoofdlijnen een eenduidig, positief beeld naar voren. De medewerkers van Nedereind zijn op een gestructureerde manier bezig met het versterken van de positie van de cliënt en zijn netwerk. De begeleiding is gebaseerd op de individuele behoeften en ontwikkelvragen van de cliënt, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van (meer) zelfstandigheid. De cliënt krijgt de begeleiding die hij nodig heeft en die bijdraagt aan de kwaliteit van zijn bestaan. Op enkele onderdelen kunnen verbeteringen worden aangebracht.

Dialoog

De cliënten en de cliëntvertegenwoordigers zijn over het algemeen tevreden over het contact met de medewerkers en ervaren een goede persoonlijke band. De begeleiders luisteren en stellen goede vragen. Zij zijn goed bereikbaar. De begeleiders vertellen zelf dat zij zoeken naar communicatie die past bij de individuele cliënt. De begeleiders helpen elkaar daarbij in de teambesprekingen en in periodieke coachingsgesprekken. Zij spreken over een open team waarin ook moeilijke dingen aan de orde komen.