Gezondheid 2023

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging. Ook wordt er wekelijks aandacht besteed aan hoe we dit kunnen stimuleren. Zo organiseren we tafeltennis-trainingen, hebben we een (beperkte) sportschool en lopen we elk jaar gezamenlijk de avondvierdaagse. 

Gezond eten

Op zowel locatie 402 en 503 wordt gecontroleerd op het gezond eten van de cliënten. De stichting heeft als doel gesteld dat er op beide locaties minimaal vijf keer per week gezond wordt gegeten in minimaal 80% van de weken gemeten over een verslagjaar. Hiermee wordt bedoeld: geen ‘fastfood’ en gevarieerd eten. Dit lukt op locaties 402 en 503 respectievelijk in 98% en 81% van het totaal aantal weken. In het begin van 2023 is het niet goed geregistreerd op de locatie 503, maar is de doelstelling dit jaar wel gehaald. Ook voor het jaar 2024 worden weer eetschema’s opgesteld.

We proberen de cliënten ook te stimuleren om nieuwe, gezonde recepten uit te proberen. Dit doen we door op internet te zoeken naar recepten of filmpjes en dit na te maken. Vaak wordt er samen gekookt en hierdoor meer gevarieerd gegeten.

Bewegen

Bewegen is van groot belang voor de gezondheid. Daarom vindt ook Stichting Nedereind het van belang dat haar cliënten minimaal 1 keer per week sporten. In 2023 beweegt twee derde van de bewoners van de locatie 402 minimaal dertig minuten per week. Dit is fors lager dan vorig jaar, maar dat heeft mede te maken met de nieuwe instromers. Voor de locatie 503 is dit 91% van het aantal bewoners en duidelijk beter dan voor de locatie 402. Om de bewoners van 402 te stimuleren zijn we begonnen met wekelijkse voetbaltrainingen.

Het bewegen wordt vooral gestimuleerd door NSV, een door Stichting Nedereind opgerichte sportvereniging speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Binnen deze vereniging kunnen de cliënten tafeltennissen en voetballen. Een aantal keer per jaar worden er toernooien georganiseerd. Bovendien kunnen de leden van NSV deelnemen aan de regionale competitie van de tafeltennisbond.

Gebit 

Naast gezond eten en bewegen wordt er aandacht besteed aan de hygiëne van de cliënten. Zo wordt het tandenpoetsen en de gebitten van de cliënten een aantal keer per maand beoordeeld door de medewerkers van Stichting Nedereind. Dit betreft de cliënten die het nodig hebben. Bovendien gaan de begeleiders ter ondersteuning met de cliënten mee naar tandartsafspraken.

In deze grafieken is te zien dat een grote meerderheid van de cliënten van beide locaties zijn/haar gebit goed onderhoud. ‘Niet ingevuld’ staat ook voor ‘niet van toepassing’.