Visie

Het doel

Stichting Nedereind heeft tot doel het bieden van een woonplek en indien nodig dagbesteding aan jong volwassenen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. De woonplek kan een permanent karakter hebben. De dagbesteding kan op locatie worden gerealiseerd; er kan ook een traject voor begeleid werken worden ingezet waarbij het doel is dat cliënten elders aan de slag gaan.

Wat wensen wij de cliënten toe

Stichting Nedereind beschouwt het als haar opdracht die ondersteuning te bieden en voorwaarden te realiseren opdat cliënten: 

 • Kansen krijgen zelf keuzen te maken voor hun levensomstandigheden en persoonlijk levenkansen krijgen aanwezig te zijn in en deel te nemen aan de (lokale) samenleving; 
 • Kansen krijgen zich te ontwikkelen;
 • Hun vaardigheden kunnen gebruiken;
 • Relaties kunnen opbouwen en onderhouden met familie, kennissen en vrienden;
 • Gerespecteerd worden door anderen en hun waardigheid hebben en kunnen behouden.

Uitgangspunten van de ondersteuning

 • Vraaggestuurd: de vraag van de klant bepaalt de inhoud van de begeleiding
 • Competetentiemodel: in de ondersteuning wordt gewerkt vanuit het competentiemodel. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat: 
 • Het gericht is op het aanleren van vaardigheden die haalbaar zijn omdat alle factoren meegenomen worden zowel binnen als buiten het system; 
 • Het uitgaat van mogelijkheden 
 • Het gericht is op evenwicht
 • Empowerment: dat betekent dat wordt uitgegaan van de krachten die aanwezig zijn: deze worden benut, versterkt en uitgebreid
 • Draagkracht en draaglast

Centraal in de ondersteuningsstrategie van Nedereind staat de ontwikkeling van de cliënt. Er is sprake van een kleine basisset van algemene regels/afspraken. Veruit de meeste afspraken worden op individueel niveau gemaakt. Nedereind levert zorg op maat.

Wil je ook werken bij Stichting Nedereind

Kijk ook eens bij een van onze vacatures