SKJ Registratie

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ). Stichting Nedereind heeft vakbekwame en SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in dienst. Onze jeugdprofessionals hebben een hbo of universitaire opleiding en voor nieuwe medewerkers die bij Stichting Nedereind in dienst komen als jeugdprofessional, is er een praktijkprogramma dat gevolgd wordt. Dit praktijkprogramma is sinds januari 2019 geaccrediteerd door het SKJ.

Het praktijkprogramma bestaat uit opleiding, begeleiding en reflectie gedurende zes maanden. De jeugdprofessionals volgen scholing over o.a. de beroepscode, richtlijnen jeugdhulp, beroepsethische dilemma’s, LVB, agressie en gedragsproblemen. De nieuwe jeugdprofessionals gaan in de praktijk aan de slag en krijgen daarbij in regelmatige frequentie individuele methodische werkbegeleiding van de orthopedagoog (SKJ geregistreerd).De praktijkperiode wordt na zes maanden geëvalueerd met de orthopedagoog (SKJ geregistreerd). Er wordt methodisch gereflecteerd tijdens intervisie en supervisie. Het praktijkprogramma wordt afgesloten met een examen.

Dit bestaat uit:

  • Een kennistoets
  • Een gesprek waarin een casus wordt besproken
  • Het opstellen van een zorgplan/zorgdossier

Wil je ook werken bij Stichting Nedereind

Kijk ook eens bij een van onze vacatures