Zorg

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning en levert zorg op maat aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein en vast team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Stichting Nedereind biedt ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. Zij zijn in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat zij de vaardigheden bezitten om hun gedrag te reguleren en hun hulpvraag enige tijd kunnen uitstellen. Zij hebben een ondersteuningsbehoefte van minimaal 4 uur per week, de hoeveelheid ondersteuning is per klant verschillend. Per locatie is de hoeveelheid ondersteuning aangepast en er zal per project minimaal eens per jaar worden geïnventariseerd hoeveel begeleiding er nodig is om alle klanten goed te kunnen ondersteunen. Voor een aantal klanten is het noodzakelijk dat er er voortdurend begeleiding aanwezig is; hiervoor is ook een passende indicatie
afgegeven.

Nedereind levert de volgende dienstverlening:
1 Verblijfszorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
2 Gescheiden huur/zorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
3 Jeugdzorg (logeren), Beschermd Wonen en zorg op basis van VPT (Volledig pakket thuis) Nedereindseweg 503 te Utrecht,
4 Dagbesteding/Werkbegeleiding Nedereindseweg 503 te Utrecht,
5 Ambulante begeleiding en Beschermd Thuis in 4 persoons-woonvorm ”de Iep” en een 3 persoonsvorm op de “Violier” van Nedereind te Nieuwegein,
6 Ambulante begeleiding in boven/benedenwoningen ”de Vos” van Nedereind te Nieuwegein,
7 Ambulante begeleiding/behandeling in een eigen woning,
8 Ondersteuning bij sportactiviteiten bij onze eigen sportvereniging NSV te Nieuwegein