Wonen

Stichting Nedereind biedt enkele woonplekken aan in Nieuwegein en Utrecht voor mensen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. Het kan gaan om een tijdelijke of langdurige woonplek. Het wonen bij Stichting Nedereind kenmerkt zich door een veilige en stabiele omgeving met een vaste structuur, continuïteit en regels

De Stichting Nedereind is begin 2004 opgericht door Mary-Anne en Harry Eleveld. De Stichting heeft als doel de leegte op te vullen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen, die zelfstandig willen wonen en permanent een bepaalde mate van ondersteuning nodig zullen hebben. De eerste bewoners zijn in september 2004 op de boerderij komen wonen. De boerderij aan de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein is door de Stichting in juli 2004 voor dit doel aangekocht en in 2013 is de boerderij aan de Nedereindseweg 503 te Utrecht daar bij gekomen. Tevens biedt Stichting Nedereind ambulante begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen in een boven- en benedenwoningen ”de Vos”, in 4 persoons-woonvorm ”de Iep” en een 3 persoonsvorm op de “Violier”. Deze woningen bevinden zich in Nieuwegein.