Werken

Mewerkers van stichting Nedereind leggen contacten met bedrijven in de buurt om te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor cliënten van Nedereind om in het bedrijf aan de slag te gaan. 

Nedereind levert sinds oktober 2008 de dagbesteding. Per 1 januari 2009 wordt dit ondersteund door het zorgkantoor en heeft Nedereind een werkbegeleider aangesteld die de dagbesteding ondersteund.

De aanleiding voor de opzet van de dagbesteding is dat cliënten van Stichting Nedereind moeite hebben een baan vast te houden of een geschikte baan te vinden. Het ontbreekt vaak aan directe sturing op de werkvloer waardoor een werktraject mislukt. Hierdoor zitten cliënten geregeld thuis, terwijl onze doelgroep juist behoefte heeft aan een duidelijke structuur en een dagritme. Ook is het belangrijk dat zij op een positieve manier ervaring opdoen om deel te nemen aan de maatschappij.

Wanneer cliënten die bij Nedereind wonen (of ambulante begeleiding ontvangen) geen of onvoldoende werk/ dagbesteding hebben (minder dan 3 dagen per week), participeren zij in de dagbesteding als onderdeel binnen Stichting Nedereind. Hierin kunnen cliënten een keuze maken tussen schoonmaak, groenvoorziening en onderhoud.

Doel: cliënten leren met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk werken, door:

  • het hebben van een dagritme;
  • het opvolgen van instructies;
  • het leren omgaan met gezag;
  • het aangaan, volhouden en afronden van taken.

Cliënten kunnen het hele jaar door gebruik maken van de dagbesteding. De dagbesteding is alleen tijdens Nationale feestdagen gesloten.

De dagbesteding wordt bij Nedereind neergezet als werkbegeleiding, aangezien het uiteindelijke doel is om de cliënten weer naar werk toe te leiden. Voor meer informatie / aanmelden, neem contact op met dhr. H. Eleveld.

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning en levert zorg op maat aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein en vast team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Participate and Go

Stichting Nedereind biedt ook werk aan via onze zusterstichting Participate and Go (P&G). Vanwege de afstand tot de arbeidsmarkt door de vele hoge eisen die werk kunnen werken, kan P&G werk bieden aan onze cliënten.

P&G doet schoonmaakwerkzaamheden voor buurtpleinen in de gemeente Nieuwegein en op de locaties 402 en 503.