Wonen

IMG 1310

Stichting Nedereind biedt enkele woonplekken aan in Nieuwegein en Utrecht voor mensen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. Het kan gaan om een tijdelijke of langdurige woonplek. Het wonen bij Stichting Nedereind kenmerkt zich door een veilige en stabiele omgeving met een vaste structuur, continuïteit en regels.

 

Lees meer

Werken

dierenweide zuilenstein 1 20200520 1617015322

Naast het bieden van een woonplek richt Stichting Nedereind zich ook op het vinden en behouden van werk. Wanneer cliënten die bij Nedereind wonen (of ambulante begeleiding ontvangen) geen of onvoldoende werk/ dagbesteding hebben (minder dan 3 dagen per week), participeren zij in de dagbesteding als onderdeel binnen Stichting Nedereind. Hierin kunnen cliënten een keuze maken tussen schoonmaak, groenvoorziening en onderhoud van de 5 dierenweides van Nieuwegein.

 

Lees meer

Zorg

IMG 1673 2

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning en levert zorg op maat aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein en vast team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Lees meer

Sport

nedereindseweg 402 3 2016

Stichting Nedereind vindt dat sport en beweging belangrijk zijn de doelgroep. Hierom doet Stichting Nedereind aan verschillende sport en/of buiten activiteiten, zoals voetballen, tafeltennissen, zwemmen en lopen. Onze stichting heeft haar eigen sport vereniging genaamd NSV, Nedereindse Sportvereniging. Met deze sport vereniging doen wij regelmatig mee aan voetbaltoernooien en zijn wij lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Hiernaast doen wij elk jaar mee met de Nieuwegeinse Avondvierdaagse.

 

Lees meer

Dinsdagavond 25 januari was er nieuwe een persconferentie van het kabinet. Hierin werden, ondanks het hoge aantal besmettingen, opnieuw een aantal versoepelingen aangekondigd met ingang van morgen. Bijna alles mag open. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs en contactberoepen zoals kappers, kunnen vanaf morgen dus ook horeca en locaties als bioscopen, theaters en musea weer open. 1,5 meter afstand blijft het uitgangspunt. Net als het gebruik van mondkapjes. Het quarantainebeleid in het onderwijs wordt aangepast. 

Op dit moment is de Kamerbrief met een nadere toelichting op de nieuwe maatregelen nog niet beschikbaar. Zodra deze gepubliceerd wordt, zullen we de belangrijkste veranderingen voor de gehandicaptenzorg samenvatten en met u delen.

Wijziging quarantainebeleid voor cliënten

Onlangs zijn landelijk de maatregelen voor quarantaine en testen aangepast. De expertgroep behandeladvies COVID-19 heeft de landelijke maatregelen in overleg met het RIVM vertaald naar organisaties in de langdurige zorg (zie bijlage). Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke quarantaineregels. Voor extramurale cliënten gelden de algemeen geldende quarantaineregels. Als zij zeven dagen geleden een booster hebben ontvangen of binnen de afgelopen acht weken besmet zijn geweest met het coronavirus en geen klachten hebben, hoeven zij bij een positief geteste huisgenoot of nauw contact niet in quarantaine. In alle andere situaties wel. Bij klachten wordt laagdrempelig getest en het algemene advies is om contact te vermijden met cliënten die kwetsbaar zijn voor corona. 

Voor cliënten woonachtig bij gehandicaptenzorgorganisaties worden aanvullende eisen gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van drie verschillende situaties:

 1. Eén positieve cliënt op een afdeling/woongroep:
  De positieve cliënt gaat in isolatie. De nauwe contacten gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 2. Een uitbraak van twee of meer positieve cliënten op een afdeling/woongroep:
  1. In woonsituaties die vergelijkbaar zijn met de locaties voor de verpleegzorg:
   • Positieve cliënten in isolatie.
   • Cohorteren van de groep nauwe contacten rondom de positieve cliënten/afsluiten van de kleinst mogelijke eenheid om te voorkomen dat er verspreiding plaatsvindt buiten de groep:
    1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, hebben bewegingsvrijheid binnen het cohort. Zij gaan dan niet naar de externe dagbesteding of gezamenlijke activiteiten buiten het cohort. Bij klachten wordt een PCR-test afgenomen.
    2. Niet-geboosterden moeten conform het landelijk beleid in quarantaine. Als quarantaine op een eenpersoonskamer niet mogelijk of niet proportioneel is, dan is bewegingsvrijheid binnen het cohort mogelijk. Er wordt getest op dag 0 en 5 en uiteraard bij klachten.
    3. In het behandeladvies COVID-19 wordt aangegeven wanneer de cohortering kan worden beëindigd.
  1. Overige woonsituaties:
 • Positieve cliënten gaan in isolatie.
 • De andere cliënten worden getest en gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 1. De cliënt is een nauw contact van een extern positief geteste persoon na bijvoorbeeld bezoek of een uitstapje:
  1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, kunnen zich vrij bewegen. Wel worden zij op dag 0 en 5 en bij klachten getest om introductie van het virus binnen de zorgorganisatie zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Cliënten die geen booster hebben ontvangen, gaan conform het landelijk beleid in quarantaine.

Het RIVM zal de wijzigingen in de loop van deze week in de richtlijnen verwerken. Ook wordt het behandeladvies van de NVAVG en Verenso hierop aangepast. Het quarantainebeleid voor kinderen en jongeren onder 18 jaar volgt zo snel mogelijk.  

Onze partners

Kijk eens op de websites van onze partners:

NSV

Participate and go 6.11 e1573548691156