Gezondheid

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging. Ook wordt er wekelijks aandacht besteed aan hoe we dit kunnen stimuleren. Zo organiseren we tafeltennis-trainingen, hebben we een sportschool en lopen we elk jaar gezamenlijk de avondvierdaagse. 

Gezond eten

Op zowel locatie 402 en 503 wordt gecontroleerd op het gezond eten van de cliënten. De stichting had als doel gesteld dat er op beide locaties minimaal vijf keer per week gezond wordt gegeten in minimaal 80% van de weken gemeten over een verslagjaar. Hiermee wordt bedoeld: geen ‘fastfood’ en gevarieerd eten. Dit lukt op locaties 402 en 503 respectievelijk in 96% en 77% van het totaal aantal weken. De score van locatie 503 is net onder de doelstelling, daarom wordt voor het jaar 2023 weer eetschema’s opgesteld.

We proberen de cliënten ook te stimuleren om nieuwe, gezonde recepten uit te proberen. Dit doen we door op internet te zoeken naar recepten of filmpjes en dit na te maken. Vaak wordt er samen gekookt en hierdoor meer gevarieerd gegeten.

Bewegen

Bewegen is van groot belang voor de gezondheid. Daarom vindt ook Stichting Nedereind het van belang dat haar cliënten minimaal 1 keer per week sporten. In 2022 beweegt 90% van de bewoners van 402 minimaal dertig minuten per week. Voor de locatie 503 is dit 81% van het aantal bewoners.

Het bewegen wordt vooral gestimuleerd door NSV, een door Stichting Nedereind opgerichte sportvereniging speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Binnen deze vereniging kunnen de cliënten tafeltennissen en voetballen. Een aantal keer per jaar worden er toernooien georganiseerd. Bovendien kunnen de leden van NSV deelnemen aan de regionale competitie van de tafeltennisbond.

Gebit 

Naast gezond eten en bewegen wordt er aandacht besteed aan de hygiëne van de cliënten. Zo wordt het tandenpoetsen en de gebitten van de cliënten een aantal keer per maand beoordeeld door de medewerkers van Stichting Nedereind. Dit betreft de cliënten die het nodig hebben. Bovendien gaan de begeleiders ter ondersteuning met de cliënten mee naar tandartsafspraken.

In deze grafieken is te zien dat een grote meerderheid van de cliënten van beide locaties zijn/haar gebit goed onderhoud. ‘Niet ingevuld’ staat ook voor ‘niet van toepassing’.