Diagnostiek

Intelligentieonderzoek (IQ Test)

Onze adviesdiensten zijn op maat gemaakt zodat jij al je potentie kunt vrijlaten onderweg naar succes. Werk met ons en samen maken we van uitdagingen kansen. Een intelligentieonderzoek of IQ-test is een psychodiagnostisch onderzoek waarbij de intelligentie wordt gemeten. In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie onderzocht, zoals de verbale– (talige) en de performale (praktische) intelligentie. Tevens wordt er ook gekeken naar verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De totaalscore op de verschillende onderdelen van de test resulteert in het totaal IQ. Onze adviesdiensten zijn op maat gemaakt zodat jij al je potentie kunt vrijlaten onderweg naar succes. Werk met ons en samen maken we van uitdagingen kansen.

Doelgroep: Intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren

Kinderen van 6 tot 16 jaar waarbij de intellectuele mogelijkheden, waaronder inzicht, begrip, geheugen, taal, ruimtelijke oriëntatie en denkvermogen worden onderzocht. Er wordt een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Een intelligentieonderzoek bij kinderen kan helpen om een beter beeld te krijgen van het niveau van functioneren op het gebied van schoolse vaardigheden. Het intelligentieonderzoek kan helpen bij het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijs op het kind.

Intelligentieonderzoek bij volwassenen

Jongeren ouder dan 16 jaar waarbij de cognitieve capaciteiten, waaronder verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid worden onderzocht. Een intelligentieonderzoek bij jongeren en volwassenen kan nodig zijn bij een verzoek tot indicatiestelling of in het kader van school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie.

Procedure

Wanneer intelligentieonderzoek is aangevraagd dan nemen wij binnen één week telefonisch contact op met de betrokkene en wordt er een vragenlijst opgestuurd. Na ontvangst van de formulieren wordt een intakegesprek gepland en een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Er is geen wachtlijst. Tijdens het intakegesprek wordt uw onderzoeksvraag besproken. Voor het intelligentieonderzoek geeft de onderzoeker aan wat u kan verwachten. Het intelligentieonderzoek bij Stichting Nedereind wordt verricht door de orthopedagoog. Het testgedeelte bestaat uit verschillende onderdelen zoals een gesprek, uitvoeren van opdrachten, beantwoorden van vragen en observatie. Bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar wordt de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-V) afgenomen en bij jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 85 jaar de Wechsler Adult Intelligent Scale (WAIS-IV). Het intelligentieonderzoek wordt individueel afgenomen en duurt ongeveer een dagdeel (ongeveer 2 tot 2,5 uur). Tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd. De test wordt gescoord en de resultaten worden in een verslag verwerkt. De intake-informatie wordt eveneens in het verslag verwerkt. De rapportage gaat in op de algemene intelligentie en de deelgebieden van uw intelligentie. De orthopedagoog zal het verslag met u doorspreken in het eindgesprek. U ontvangt een exemplaar van het onderzoeksverslag. Getracht wordt om twee weken na het onderzoek het eindgesprek te laten plaatsvinden en de daarop volgende week het verslag op te sturen. De uitslag van het onderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor intelligentieonderzoek, inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek bedragen € 425,-. Diagnostiek gaat via een CIZ-indicatie Behandeling, beschikking via de gemeente of via een factuur. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit deels uit uw verzekering. Raadpleeg uw polis hierover. Stichting Nedereind heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Download

U kunt hier de aanmeldingsformulieren downloaden.

Wanneer u deze heeft ingevuld kunt u het formulier inscannen en mailen naar stan@stichtingnedereind.nl Of u kunt het formulier per post sturen naar onze hoofdlocatie: Nedereindseweg 402, 3437 PS Nieuwegein t.a.v. dhr. S. Eleveld.

Wil je ook werken bij Stichting Nedereind

Kijk ook eens bij een van onze vacatures