HBO (SPH/MWD) 3e jaars-stage


Taken/verantwoordelijkheden 3de jaars stagiaires MWD/SPH bij Nedereind in hoofdlijnen:

 1. Individueel begeleiden van de jong-volwassenen.

 2. Begeleiden van de groepsdynamische processen.

 3. Onderhouden van contacten met ouders, netwerk en andere bij de hulpverlening

  betrokkenen.

 4. Zorgdragen voor rapportage en overdracht.

 5. Verrichten van administratieve werkzaamheden.

 6. Het organiseren en draaien van de verschillende activiteiten voor de doelgroep.

 

Uitwerking in activiteiten / resultaten:

Taak 1: Individueel begeleiden van de jongvolwassenen.

 • de begeleiding vindt vraaggestuurd plaats en sluit aan bij de mogelijkheden van de klant;

 • in overleg met de jongvolwassene opstellen van het individueel ondersteuningsplan;

 • in overleg met de jongvolwassene vertalen van het individueel begeleidingsplan naar

  concrete werkpunten;

 • voeren van ondersteuningsgesprekken met de jongvolwassene en het maken van verslagen

  van de ondersteuningsgesprekken voor de klant;

 • de jongvolwassene ondersteunen bij het uitbreiden van het netwerk;

 • praktische organisatie van de beschikbare zorgverlening;

 • signaleren van manco's in de zorgverlening en deze bespreekbaar maken.

 

Taak 2: Begeleiden van de groepsdynamische processen.

 • bijdragen aan het creëren van een veilig, gestructureerd leefklimaat;

 • stimuleren, organiseren en initiëren van vrijetijdsbesteding.

 • organiseren en begeleiden van weekend en vakantie.

 • bevorderen van de groei en ontwikkeling van de jongvolwassene, stimuleren van de

  redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling door gebruik te maken van de

  groepsprocessen;

 • begeleiden van bewonersoverleg;

 • in overleg met collega's neerzetten van een eenduidige begeleidingsstijl.

 

Taak 3: Onderhouden van contacten met ouders, netwerk en andere bij de hulpverlening betrokkenen.

 • in overleg met de jongvolwassene voeren van overleg met interne betrokkenen (collega's,orthopedagoog en locatiehoofd), extern betrokkenen (school, dagbesteding, werk, andere hulpverleningsinstanties)
 • contact onderhouden met ouders/familie, overige relaties, belangenbehartigers van dejong-volwassene.

 

Taak 4: Zorg dragen voor rapportage en overdracht.

 • Zorg dragen voor de verslaglegging van de ondersteuningsgesprekken;

 • zorg dragen voor de werkoverdracht;

 • deelnemen aan en leveren van een actieve bijdrage aan teamvergaderingen;

 • notuleren van vergaderingen.

 

Taak 5: Verrichten van administratieve werkzaamheden.

 • opstellen en beheren van (dienst)roosters, ORT-lijsten en andere

  administraties/registraties;

 • archiveren van binnenkomende post, kopiëren en verzenden van informatie naar derden.

 

Taak 6: Het organiseren en draaien van de verschillende activiteiten voor de doelgroep.

 • zorgdragen voor een goede organisatie van de activiteiten;

 • zorgdragen voor een prettige sfeer bij de activiteiten en ondersteunen indien gewenst;

 • zorgdragen voor de financiële middelen en benodigdheden ten behoeve van de activiteiten.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.