Ondertekenen lokaal sport- en beweegakkoord

In samenwerking met sportverenigingen, sportaanbieders en organisaties van verschillende domeinen hebben SportID Nieuwegein en de Gemeente Nieuwegein het lokaal sport- en beweegakkoord geschreven.

Met dit sport- en beweegakkoord willen we bereiken dat iedereen in Nieuwegein, met plezier, kan sporten en bewegen.

Momenteel wordt het lokaal sport- en beweegakkoord symbolisch ondertekend door alle verenigingen en organisaties die achter dit akkoord staan.

Met trots vermelden wij dat Marloes Grootendorst het lokaal sport- en beweegakkoord heeft ondertekend namens de Nedereindse Sportvereniging (NSV - Stichting Nedereind).

Samen maken we het mogelijk.

 

Stichting_Nedereind_Marloes.jpg

Corona maatregelen 31-3-2021

Coronamaatregelen Stichting Nedereind per 31 maart 2021

Met ingang van 31 maart krijgen we een paar aanpassingen rondom de coronamaatregelen.

Het aantal zieken en doden in Nederland is nog steeds erg hoog, daarom blijven de huidige regels gelden met een aantal aanpassingen.

De avondklok blijft gelden, maar gaat een uur later in: vanaf 22.00 uur moet iedereen binnen zijn.

Het is erg belangrijk dat jullie je ook goed aan de afspraken houden!!!

Bewoners;

LET OP!

Personeel loopt met een mondkapje.

Je kunt  2 x een uur per dag zelfstandig naar buiten.

Je MOET 1,5 meter afstand houden als je afspreekt met andere mensen.

Je mag met maximaal 3 dezelfde personen contact hebben per dag.

Je MOET van te voren aangeven waar je naar toe gaat en wanneer je terug bent. (max 1 uur)

Je MOET bereikbaar zijn.

Je MOET om 21.30 terug zijn op de groep. Na 21.30 blijft iedereen thuis.

Je MOET in een auto van Nedereind een mondkapje op.

Je mag bij je familie op bezoek mits jij en zij geen klachten hebben.

Je familie mag ook bij jou op bezoek. Hier is belangrijk: maximaal 1 persoon op bezoek.  Mondkapje is dan voor familie verplicht.

Je mag naar je werk/school/dagbesteding. Je begeleider maakt met jou een planning.

Als er verdenking is van corona bij een van jullie, dan zal het personeel je verplichten op de locatie te blijven. Het dragen van een mondkapje in huis is dan ook verplicht. Je mag dan alleen op je kamer zonder mondkapje verblijven.

Als iemand van jullie ziek wordt (corona heeft) dan mogen jullie NIET meer van het terrein af. We moeten dan met elkaar in huis blijven. Iedereen is dan verplicht in huis een mondkapje te dragen.

De laatste afspraak op een dag dat een bewoner 1 uur op kan nemen is van 20.30-21.30! Zodat iedereen op tijd in huis is.

Het is 2 x 1 uur dus niet meerdere keren 15 of 30 minuten.

Zorg dat je dit goed afspreekt met je begeleider zodat hij/zij weet wanneer iemand zijn/haar uurtje neemt.

Komt iemand te laat terug dan gaat deze tijd van zijn/haar andere uur af.

Indien iemand vaak te laat terug komt en zich niet aan de corona maatregelen kan houden, kan hem/haar de toegang van het pand ontzegd worden.


Het is verplicht je handen 20 seconden te wassen bij terugkomst.

Logeren of een aantal dagen naar huis MOET worden aangevraagd bij Mary-Anne of Harry.

Als het voor een van jullie niet duidelijk is, kom het dan gerust even vragen aan de begeleiding.

Jullie zijn net als de rest van de wereld ook verantwoordelijk hiervoor, neem het dus echt serieus!!

 

Nieuwe bewoner

Er wordt altijd per cliënt nagegaan wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. 

Zo wordt er eerst gekeken of er voldoende personeel beschikbaar is en of het mogelijk is om veilig te werken op de locatie.

Voor de eerste 10 dagen moet je een mondkapje dragen in de algemene ruimtes.

Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is (of zijn eerdere medebewoners).

Bij vaststelling van een coronabesmetting of bij een verdenking kunnen verhuizingen niet doorgaan. Reeds geplande verhuizingen worden in dat geval ingetrokken. Dit geldt zowel voor een besmetting van de cliënt als van de afdeling/locatie.

Verhuizen naar een woonlocatie mag met één familielid of mantelzorger (voor maximaal 2 uur) onder begeleiding van een medewerker van de locatie/afdeling. Hierbij gelden strikte richtlijnen. Degene die helpt bij de verhuizing:

  • mag geen luchtwegklachten en/of koorts hebben,
  • dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (o.a. handen was bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand houden).
  • dient altijd aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 

 

Stichting Nedereind bestaat 15 jaar

Vanaf 29 januari 2019 bestaat Stichting Nedereind 15 jaar. Dit hebben we gevierd met een groot feest.

Wat een vak!

Vanuit het VGN is er een campange gestart om zij- instromers naar de zorg te halen. Zij- instromers zijn mensen met een andere opleiding die de passie hebben gevonden binnnen de zorg. Voor meer informatie zie deze link: Wateenvak.nl Stichting Nedereind komt ook voor op de website met verhalen van twee begeleiders en twee bewoners. We hebben een verhaal van Daan, hij is een zij-instromer en het verhaal van Marloes, zij heeft de opleiding al gedaan.

3jWurBZy 400x400

SKJ Accreditatie praktijkprogramma Nedereind

 
In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ). Stichting Nedereind heeft vakbekwame en SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in dienst. Onze jeugdprofessionals hebben een hbo of universitaire opleiding en voor nieuwe medewerkers die bij Stichting Nedereind in dienst komen als jeugdprofessional, is er een praktijkprogramma dat gevolgd wordt. Dit praktijkprogramma is sinds januari 2019 geaccrediteerd door het SKJ.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.