Coronamaatregelen vanaf 26 januari 2022

Dinsdagavond 25 januari was er nieuwe een persconferentie van het kabinet. Hierin werden, ondanks het hoge aantal besmettingen, opnieuw een aantal versoepelingen aangekondigd met ingang van morgen. Bijna alles mag open. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs en contactberoepen zoals kappers, kunnen vanaf morgen dus ook horeca en locaties als bioscopen, theaters en musea weer open. 1,5 meter afstand blijft het uitgangspunt. Net als het gebruik van mondkapjes. Het quarantainebeleid in het onderwijs wordt aangepast. 

Op dit moment is de Kamerbrief met een nadere toelichting op de nieuwe maatregelen nog niet beschikbaar. Zodra deze gepubliceerd wordt, zullen we de belangrijkste veranderingen voor de gehandicaptenzorg samenvatten en met u delen.

Wijziging quarantainebeleid voor cliënten

Onlangs zijn landelijk de maatregelen voor quarantaine en testen aangepast. De expertgroep behandeladvies COVID-19 heeft de landelijke maatregelen in overleg met het RIVM vertaald naar organisaties in de langdurige zorg (zie bijlage). Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke quarantaineregels. Voor extramurale cliënten gelden de algemeen geldende quarantaineregels. Als zij zeven dagen geleden een booster hebben ontvangen of binnen de afgelopen acht weken besmet zijn geweest met het coronavirus en geen klachten hebben, hoeven zij bij een positief geteste huisgenoot of nauw contact niet in quarantaine. In alle andere situaties wel. Bij klachten wordt laagdrempelig getest en het algemene advies is om contact te vermijden met cliënten die kwetsbaar zijn voor corona. 

Voor cliënten woonachtig bij gehandicaptenzorgorganisaties worden aanvullende eisen gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van drie verschillende situaties:

 1. Eén positieve cliënt op een afdeling/woongroep:
  De positieve cliënt gaat in isolatie. De nauwe contacten gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 2. Een uitbraak van twee of meer positieve cliënten op een afdeling/woongroep:
  1. In woonsituaties die vergelijkbaar zijn met de locaties voor de verpleegzorg:
   • Positieve cliënten in isolatie.
   • Cohorteren van de groep nauwe contacten rondom de positieve cliënten/afsluiten van de kleinst mogelijke eenheid om te voorkomen dat er verspreiding plaatsvindt buiten de groep:
    1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, hebben bewegingsvrijheid binnen het cohort. Zij gaan dan niet naar de externe dagbesteding of gezamenlijke activiteiten buiten het cohort. Bij klachten wordt een PCR-test afgenomen.
    2. Niet-geboosterden moeten conform het landelijk beleid in quarantaine. Als quarantaine op een eenpersoonskamer niet mogelijk of niet proportioneel is, dan is bewegingsvrijheid binnen het cohort mogelijk. Er wordt getest op dag 0 en 5 en uiteraard bij klachten.
    3. In het behandeladvies COVID-19 wordt aangegeven wanneer de cohortering kan worden beëindigd.
  1. Overige woonsituaties:
 • Positieve cliënten gaan in isolatie.
 • De andere cliënten worden getest en gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 1. De cliënt is een nauw contact van een extern positief geteste persoon na bijvoorbeeld bezoek of een uitstapje:
  1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, kunnen zich vrij bewegen. Wel worden zij op dag 0 en 5 en bij klachten getest om introductie van het virus binnen de zorgorganisatie zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Cliënten die geen booster hebben ontvangen, gaan conform het landelijk beleid in quarantaine.

Het RIVM zal de wijzigingen in de loop van deze week in de richtlijnen verwerken. Ook wordt het behandeladvies van de NVAVG en Verenso hierop aangepast. Het quarantainebeleid voor kinderen en jongeren onder 18 jaar volgt zo snel mogelijk.  

Ondertekenen lokaal sport- en beweegakkoord

In samenwerking met sportverenigingen, sportaanbieders en organisaties van verschillende domeinen hebben SportID Nieuwegein en de Gemeente Nieuwegein het lokaal sport- en beweegakkoord geschreven.

Met dit sport- en beweegakkoord willen we bereiken dat iedereen in Nieuwegein, met plezier, kan sporten en bewegen.

Momenteel wordt het lokaal sport- en beweegakkoord symbolisch ondertekend door alle verenigingen en organisaties die achter dit akkoord staan.

Met trots vermelden wij dat Marloes Grootendorst het lokaal sport- en beweegakkoord heeft ondertekend namens de Nedereindse Sportvereniging (NSV - Stichting Nedereind).

Samen maken we het mogelijk.

 

Stichting_Nedereind_Marloes.jpg

Stichting Nedereind bestaat 15 jaar

Vanaf 29 januari 2019 bestaat Stichting Nedereind 15 jaar. Dit hebben we gevierd met een groot feest.

Wat een vak!

Vanuit het VGN is er een campange gestart om zij- instromers naar de zorg te halen. Zij- instromers zijn mensen met een andere opleiding die de passie hebben gevonden binnnen de zorg. Voor meer informatie zie deze link: Wateenvak.nl Stichting Nedereind komt ook voor op de website met verhalen van twee begeleiders en twee bewoners. We hebben een verhaal van Daan, hij is een zij-instromer en het verhaal van Marloes, zij heeft de opleiding al gedaan.

3jWurBZy 400x400

SKJ Accreditatie praktijkprogramma Nedereind

 
In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ). Stichting Nedereind heeft vakbekwame en SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in dienst. Onze jeugdprofessionals hebben een hbo of universitaire opleiding en voor nieuwe medewerkers die bij Stichting Nedereind in dienst komen als jeugdprofessional, is er een praktijkprogramma dat gevolgd wordt. Dit praktijkprogramma is sinds januari 2019 geaccrediteerd door het SKJ.