Medewerkers

Betrokken en vakbekwame medewerkers

Vakbekwame medewerkers

De medewerkers van Stichting Nedereind zijn over het algemeen opgeleid op HBO-niveau (Social Work/SPH/MWD) of hoger opgeleid. Dit wordt ook standaard gevraagd in de advertenties voor een groepsleidersfunctie. Een klein aantal heeft een MBO-opleiding op vergelijkbaar terrein en/of volgt een HBO-opleiding. Nedereind maakt sinds 2019 ook gebruik van studenten pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht als assistent groepsleiders.

Leren en ontwikkelen

Aan het einde van elk jaar wordt de medewerkers gevraagd waar ze aan willen werken voor het nieuwe jaar. Deze uitvraag wordt gedaan door de orthopedagoog die op basis van de inventarisatie een nieuw deskundigheidsbevorderingsplan opstelt.

Voor 2020 is in dit scholingsplan rekening gehouden met het beleid op organisatieniveau en de individuele behoeften van de ambulant begeleiders. Medewerkers van de stichting kunnen een aantal keer per jaar deelnemen aan verschillende cursussen en workshops over actuele onderwerpen met betrekking tot de doelgroep en het werkveld. Bovendien wordt elk jaar een beleidsmiddag georganiseerd, waarin samen met de medewerkers naar het huidig beleid en beleidsontwikkeling wordt gekeken. Ook de medewerker zelf heeft binnen Stichting Nedereind invloed op het beleid.

Medewerkertevredenheid

In april 2018 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers van Stichting Nedereind. Het onderzoek vond plaats met behulp van een schriftelijke vragenlijst. De respons was 100% (16 werknemers). Er is ingezoomd op de volgende aspecten: werkzaamheden; arbeidsomstandigheden; werkdruk; collega's; leidinggevende; organisatie; ontwikkelingsmogelijkheden; beloning; communicatie; werken bij Stichting Nedereind; RI&E Welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat alle medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over het werken bij Stichting Nedereind. Er zijn geen aspecten waarover men meer ontevreden is dan tevreden. Op alle aspecten is hetzelfde of beter gescoord ten opzichte van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2015.

De medewerkers zijn met name positief tot zeer positief te spreken over de werkzaamheden, collega’s, leidinggevende en de organisatie. De onderwerpen waarover medewerkers relatief gezien het minst tevreden zijn, hebben betrekking op werkdruk, beloning en communicatie. Vergeleken met het onderzoek in 2015 zijn de medewerkers over de ontwikkelingsmogelijkheden en de communicatie meer tevreden. Tevens ervaren minder werknemers de werkdruk als te hoog vergeleken met 2015.

Aanbevelingen op basis van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Er zal meer aandacht kunnen worden besteed aan intervisie en supervisie, dit is reeds opgepakt. Tevens zal bekeken worden waar de knelpunten zitten op het gebied van werkdruk en op zoek worden gegaan naar oplossingen, zoals een evenredige klantverdeling en stabiel team.

 

Enkele quotes van onze medewerkers:

"Geen enkele dag bij Stichting Nedereind is hetzelfde, dat maakt het werk zo afwisselend en uitdagend. Een werkplek waar je nooit bent uitgeleerd!" (Marloes Grootendorst)

"Een kleine organisatie met korte lijnen en een huiselijke sfeer. Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat voorop. Dat maakt Stichting Nedereind zo uniek!" (Marloes Grootendorst)

UNADJUSTEDNONRAW thumb 3c13

"Ik word gestimuleerd en geholpen om mijn persoonlijke wensen en doelen op loopbaangebied te bereiken. Er wordt echt naar mij geluisterd en ik word hier in mijn kracht gezet." (Kim Verkerk)

UNADJUSTEDNONRAW thumb 3c15
"Ik werk als nachtwaker en ik ben gestimuleerd door Stichting Nedereind om de opleiding te gaan doen zodat ik later als begeleider kan werken." (Jean-Claude Clementina)

IMG 7126 kopie

Ziekteverzuim

Één van de kwaliteitsdoelstellingen van 2020 was het behouden van de continuïteit van zorg door het hebben van een stabiel team. Het doel was dit te realiseren door een laag ziekteverzuim te hebben, kleiner dan 3%.

In 2020 is opnieuw geen sprake geweest van een stabiel team, omdat het ziekteverzuim 3,35% was. Als een zwangerschapsverlof wordt meegerekend, is het verzuim 5,36%. De kwaliteitsdoelstelling van een verzuim van minder dan 3% is daarmee overschreden. Wat wel opvalt, is dat de coronacrisis niet tot een significant hoger verzuim heeft geleid. Het tienjarig voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim ligt op 1,39%. Dat is ondanks de afgelopen twee jaren nog steeds prima te noemen. Het risico voor Nedereind moet wel in de gaten worden gehouden.

ziekteverzuim.jpg

Het ziekteverzuim is in deze grafiek weergegeven in procenten. Zwangerschapsverlof wordt hierin niet meegenomen. Ook het voortschrijdend tienjarig gemiddelde is meegenomen in de grafiek.

 

Teamzelfreflectie 

 Om de 2 weken komt het team bij elkaar en wordt er vergaderd. De actuele zaken die spelen op de groep worden dan besproken en er worden een aantal klantbesprekingen gedaan. Tijdens de teamvergadering is er ook ruimte voor intervisie en supervisie. Naar aanleiding van de teamzelfreflecties zijn vanuit beide locaties aanbevelingen opgesteld.

Het onderwerp van deze vergadering was de stagebegeleiding binnen Stichting Nedereind. Ieder jaar hebben we minimaal één en soms twee stagiaires binnen Nedereind. Op locatie 402 is er een vaste stagebegeleider en op locatie 503 ook, maar ook de andere collega’s hebben een groot aandeel in dit proces. Daarom is het goed om ook eens als team hierover in gesprek te gaan

 

Aanbevelingen vanuit de teamzelfreflectie (locatie 402):

- Het is van belang dat er een duidelijke takenlijst op kantoor komt te hangen voor een tweedejaars- en derdejaars stagiaire. De takenlijsten zijn er al, maar kunnen intensiever gebruikt worden. Dit kan onduidelijkheden op de werkvloer voorkomen. Daarnaast wordt dan duidelijk wat de verwachtingen zijn van onze stagiaires.

-Iedere dienst zal opgestart en afgerond worden met een stagiaire. Er wordt bewust tijd ingepland hiervoor, zodat het ook gaat lukken. Het is van belang dat we de tijd nemen om met stagiaires terug te blikken op hun ervaringen. Door kritische vragen te gaan stellen, hopen we de student te kunnen helpen bij het reflecteren op hun eigen handelen.

- Het leerproces van de stagiaire zal iedere maand besproken worden tijdens een teamvergadering of overdracht. De student kan vertellen waar hij of zij mee bezig is op school en op stage, zodat het gehele team op de hoogte is. De stagiaire kan vervolgens gerichtere begeleiding krijgen van het hele team. Met het hele team kunnen we toewerken naar het behalen van leerdoelen.

 

Aanbevelingen vanuit de teamzelfreflectie (locatie 503):


- Het is van belang dat iedere medewerker jaarlijks het kwaliteitshandboek en de beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem doorneemt. In deze stukken staat precies beschreven welke doelstellingen we bij Stichting Nedereind hebben en de werkwijzen die we hierop na houden. Op deze manier blijven medewerkers ook op de hoogte over de ontwikkelingen die spelen binnen de organisatie. Het is belangrijk dat we bewust bezig blijven met wat we doen en met welk doel we dat doen.

- Om de 6 weken wordt er een afspraak gepland tussen de begeleiders en de orthopedagoog. De klantbesprekingen worden gedaan er is aandacht voor het bijhouden van de digitale cliëntendossiers, zodat die op orde blijven. Eventuele knelpunten kunnen sneller gesignaleerd worden.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.