Paardenprogramma

Als nieuw dagbestedingsproject is de stichting begonnen met een paardenprogramma. Dit houdt in dat cliënten de mogelijkheid krijgen om paarden te verzorgen en te rijden. De stichting beschikt over twee paarden, een Fries en een blauwschimmel.

De verschillende werkzaamheden zijn:

 •  Poetsen van de paarden
 •  Paddock en weiland schoonmaken
 •  Stallen onderhouden 
 •  Voeren

Naast de onderhoudswerkzaamheden doen we ook activiteiten, zoals:

 •  Longeren
 •  Rijden in de paddock
 •  Buitenritten

 

 

Dierenweides

Stichting Nedereind doet het onderhoud en de verzorging van de dierenweides in de gemeente nieuwegein. Dit is een onderdeel van onze dagbesteding, waarin wij samen met onze cliënten de dieren en het park onderhouden. Er zijn in totaal vijf dierenweides in Nieuwegein waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Deze dierenweides zijn; Galecop, Batau-Noord, Zuilenstein, Wenckebachplatsoen en Hoog Zandveld. 

De verschillende werkzaamheden zijn:

 •  Voeren
 •  Schoonmaken van en om de stallen
 •  Waterbakken verschonen en vullen
 •  Zwerfafval opruimen
 •  Groenwerk

Werken


Naast het bieden van een woonplek richt Stichting Nedereind zich ook op het vinden en behouden van werk. Wanneer klanten die bij Nedereind wonen (of ambulante begeleiding ontvangen) geen of onvoldoende werk/ dagbesteding hebben (minder dan 3 dagen per week), participeren zij in de dagbesteding als onderdeel binnen Stichting Nedereind. Hierin kunnen cliënten een keuze maken tussen schoonmaak, groenvoorziening en onderhoud.

Stichting Nedereind biedt ondersteuning bij het werk. Medewerkers van stichting Nedereind leggen contacten met bedrijven in de buurt om te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor cliënten van Nedereind om in het bedrijf aan de slag te gaan Nedereind levert sinds oktober 2008 de dagbesteding. Per 1 januari 2009 wordt dit ondersteund door het zorgkantoor en heeft Nedereind een werkbegeleider aangesteld die de dagbesteding ondersteund.

De aanleiding voor de opzet van de dagbesteding is dat cliënten van Stichting Nedereind moeite hebben een baan vast te houden of een geschikte baan te vinden. Het ontbreekt vaak aan directe sturing op de werkvloer waardoor een werktraject mislukt. Hierdoor zitten cliënten geregeld thuis, terwijl onze doelgroep juist behoefte heeft aan een duidelijke structuur en een dagritme. Ook is het belangrijk dat zij op een positieve manier ervaring opdoen om deel te nemen aan de maatschappij.
Zie hierbij een collage van een van onze projecten (mei 2012):
Wanneer cliënten die bij Nedereind wonen (of ambulante begeleiding ontvangen) geen of onvoldoende werk/ dagbesteding hebben (minder dan 3 dagen per week), participeren zij in de dagbesteding als onderdeel binnen Stichting Nedereind. Hierin kunnen cliënten een keuze maken tussen schoonmaak, groenvoorziening en onderhoud.
Doel: cliënten leren met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk werken, door:
• het hebben van een dagritme;
• het opvolgen van instructies;
• het leren omgaan met gezag;
• het aangaan, volhouden en afronden van taken.
Cliënten kunnen het hele jaar door gebruik maken van de dagbesteding. De dagbesteding is alleen tijdens Nationale feestdagen gesloten.
De dagbesteding wordt bij Nedereind neergezet als werkbegeleiding, aangezien het uiteindelijke doel is om de cliënten weer naar werk toe te leiden. Voor meer informatie / aanmelden, neem contact op met dhr. H. Eleveld.