BBQ 2012 ter viering vanwege niet doorgaan IQ-maatrege

BBQ ter viering vanwege het niet doorgaan van de IQ-maatregel

Op 15 juni hebben we met al onze cliënten, Titia Beukema (opsteller van het Witboek "Leven met zorg") en haar partner gevierd dat de IQ-maatregel van tafel is.
Titia en Harry hebben in wisselende samenstelling in gezamenlijkheid met onder andere Laurens, Duncan, Willeke en Rabia allerlei gesprekken gevoerd in Den Haag en elders.
In deze gesprekken hebben we gemotiveerd waarom de IQ-maatregel onverstandig zou zijn. Het hoogtepunt voor ons allen was zonder twijfel het gesprek met de Staatssecretaris van Volksgezondheid en de projectleider IQ-maatregel.
Naar aanleiding van dat gesprek heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd naar Titia en Harry, die Titia op haar beurt voorlas tijdens de barbecue. Klik op de link voor de foto's. Ook hebben we gesprekken gevoerd met verschillende Tweede Kamerleden van PvdA, CDA, PVV en GroenLinks. De gezamenlijke actie met veel begeleiders en cliënten bij de overhandiging van de Witboeken aan de Tweede Kamercommissie voor de Volksgezondheid was ons inziens ook succesvol verlopen. Om voor al die gesprekken uitgenodigd te worden heeft Titia heel veel Witboeken gestuurd met een bijbehorende motivatie, vandaar dat ze voor al haar acties twee nette flessen wijn heeft gekregen van Nedereind.

Tevens werden Mary-Anne en Harry bedankt namens het team voor hun inzet in de afgelopen periode. Hetgeen buitengewoon werd gewaardeerd door hun tweeën.

Controversieelverklaring overheveling functie begeleiding naar gemeenten

Als je de onderstaande link volgt naar de koepelorganisatie (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), dan wordt duidelijk dat de overheveling van de functie begeleiding controversieel is verklaard. Hetgeen niet wil zeggen dat het helemaal niet door gaat, maar vermoedelijk besluit het volgende kabinet hoe de overheveling er wel komt uit te zien. Op dit terrein hadden we ook ondertussen gelobbyd in politiek Den Haag en bij ministeries van VWS en Financiën, aangezien er heel wat haken en ogen zitten aan de overheveling van de functie begeleiding. We waren niet tegen de overheveling, maar wel tegen een overhaaste overheveling om de gemeenten wat meer tijd te gunnen. Voorlopig kunnen we onze initiatieven uitstellen, totdat er een nieuw kabinet is.

http://www.vgn.nl/artikel/12722

IQ-maatregel van de baan

NOS.nl, Teletekst en NU.nl hebben dit bericht geplaatst op 23 mei 2012 rond 21:30:

Vrouw tekent spandoek tijdens protest tegen korten AWBZ

Licht verstandelijk gehandicapten met een IQ tussen de 70 en 85 blijven recht houden op AWBZ-zorg. Dat staat in het Vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Komende vrijdag stuurt minister De Jager het pakket van 12 miljard euro aan besparingen en hervormingen naar de Tweede Kamer.

In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV was afgesproken dat licht verstandelijk gehandicapten met een IQ boven de 70 vanaf volgend jaar geen recht meer hebben op zorg uit de AWBZ. Met die maatregel zou jaarlijks 250 miljoen euro worden bespaard.

Verzet

Tegen de bezuiniging is veel maatschappelijk verzet geweest. Het kabinet had de invoering van de maatregel al een jaar uitgesteld.

Volgens berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau maken naar schatting zo'n 33.000 mensen met een IQ tussen 70 en 85 gebruik van zorg uit de AWBZ.

klik hier voor het originele bericht:

NOS

Teletekst

NU.nl

Overhandiging Witboek aan de directeur Langdurige Zorg

Overhandiging van het Witboek "Leven met zorg" aan de heer K. van der Burg, directeur Langdurige Zorg van het ministerie van VWS door Laurens en Duncan.

Uit naam van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten, nam de directeur van VWS het Witboek in ontvangst. In het gesprek dat daarop volgde met de heer van der Burg, mevrouw Klarenbeek (projectleider invoering IQ-maatregel) en de heer Holman (projectleider WMO) hebben Laurens, Duncan, mevrouw Beukema (moeder van een van de cliënten) en Harry Eleveld (directeur van Stichting Nedereind) besproken wat er kan gebeuren als de IQ-maatregel voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85 onverminderd wordt ingevoerd. Verder zijn onze aanbevelingen met betrekking tot de mogelijkheden om te bezuinigen bediscussieerd.

Afbeelding 010

Afbeelding 012

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.