VGN Academie

Ervaringsverhaal van Nedereind

Nedereind is dit jaar deelnemer aan de VGN Academie geworden. ‘We zijn een kleine instelling voor cliënten met LVB en psychische problemen,’ zegt Lidewij Zwart. Lidewij is orthopedagoog, ze adviseert, werkt in de praktijk en is verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen. Nedereind is een relatief kleine instelling met 24 medewerkers, maar kent net als iedere instelling in de gehandicaptenzorg de grote uitdagingen in het wer- ven en opleiden van medewerkers. ‘We richten ons op gediplomeerde beroepskrachten én steeds meer op mensen die niet opgeleid zijn.’ Nedereind zoekt naar manieren om enthousiaste mensen zonder ervaring bekwaam te maken. Zij-instromers volgen niet meer een hele beroepsopleiding, maar korte modulen voor onder andere verplichte scholing én de spoedcursussen van de VGN Academie. Lidewij vindt de spoedcur- sussen een goeie mix van kennis over de doelgroep en vaardigheden die je in het werk nodig hebt. Daarnaast maakt zij klasjes voor de bijscholing van alle medewerkers, dus voor zowel zij-instromers als geschoolde en ervaren medewerkers. ‘We gebruiken daarbij veel content van de VGN Academie,’ zegt ze. ‘En het leuke is dat zowel zij-instromers zonder ervaring als MBO- en HBO-geschoolden zeggen veel aan de leertrajecten te hebben. We denken vaak dat mensen met een beroepsopleiding klaar zijn, maar ze zijn net zo blij met de specifieke kennis die de VGN Academie aanbiedt’.

Lidewij is dus spin in het web en dat heeft voordelen: ‘Ik ken de cliënten, ik weet waar uitdagingen liggen en ik ken de medewerkers. Behalve dat ik de spoed- cursussen inzet, kijk ik gericht naar de onderwerpen die op dat moment spelen en vraag collega’s dan bouwstenen te doorlopen. Vaak ben ik er zelf bij om toelichting te geven en het gesprek te voeren over de relatie met de praktijk. Dat is het voordeel van een kleine organisatie. Ik vind het heel leuk om nu via het regio-overleg gebruik te kunnen maken van de ken- nis van opleidingsadviseurs van de grotere instellin- gen. En misschien leidt dat ook tot samenwerken bij opleiden. Dat zou mooi zijn.’

 

Dierenweiden krijgen deze winter een flinke opknapbeurt

 

De vijf dierenweiden in Nieuwegein krijgen een flinke opknapbeurt. Het gaat om de dierenweiden in Batau (Nedereindseweg), in Galecop (Galecopperlaan), in Zuilenstein (park Kokkebogaard), in Wijkersloot (Wenckebachplantsoen) en in Hoogzandveld/Vreeswijk (Parallelweg). De werkzaamheden zijn deze week begonnen bij de dierenweide in Galecop.

We verwachten dat we gedurende de winterperiode alle dierenweiden kunnen opknappen zodat ze er in het voorjaar weer netjes en uitnodigend bij liggen voor u als aanwonende en bezoeker. Dit blijft wel afhankelijk van het weer want bij strenge vorst worden de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld.

 

Wat gaan we doen?

Als het nodig is, brengen we drainage aan voor het optimaal maken van de ontwatering. Ook vernieuwen we de paden in de dierenweiden zodat de dieren en de medewerkers droog er overheen kunnen lopen en rijden. Dat doen we met behulp van nieuwe betonplaten. Binnen in het dierenverblijf leggen we een nieuwe betonvloer. Dat is nodig vanwege verzakkingen van de tegels. Met het aanbrengen van beton hebben we daar voortaan geen last meer van.

 

Wat merk ik als bewoner en bezoeker?

Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden verplaatsen we de dieren van de betreffende dierenweide tijdelijk naar de Kinderboerderij IJsselstee in het Natuurkwartier in Park Oudegein. Als het werk klaar is, komen de dieren weer terug op hun vertrouwde stek.

Tijdens de werkzaamheden wordt er naast de dierenweide tijdelijk met bouwhekken een klein depot ingericht voor de opslag van de materialen. We hebben hiervoor een zogenoemde object vergunning aangevraagd en verkregen.

 

Fietspad Batau

Als de werkzaamheden bij dierenweide Batau beginnen, wordt gedurende 1,5 week het aangrenzende fietspad afgesloten. Fietsers moeten dan tijdelijk even een omleidingsroute volgen.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met …..

Onze nieuwe orthopedagoog: Lidewij

Mijn naam is Lidewij en ik ben per 1 december met veel plezier begonnen als orthopedagoog bij Stichting Nedereind. Per 1 januari vervang ik Kimberley en neem ik haar taken over. Ik ben op maandag en donderdag werkzaam zijn op de locatie aan de Nedereindseweg 503. Op dinsdag en vrijdag ben ik werkzaam op de locatie aan de Nedereindseweg 402.

Ik heb mijn bachelor orthopedagogiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heb ik aan de Universiteit Leiden de master forensische gezinspedagogiek mogen afronden. Voordat ik aan de slag ben gegaan als orthopedagoog bij Stichting Nedereind ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest in Amsterdam bij een instantie voor begeleid wonen voor jongeren met autisme, LVB en/of gedragsproblematiek.

Ik vind het als orthopedagoog belangrijk om de mensen waar ik mee werk in hun kracht te zetten en ik werk graag oplossingsgericht. Ik kijk dan ook uit naar een positieve samenwerking met bewoners, het netwerk en mijn nieuwe collega's!