ZZP-productspecificatie

Verblijfsindicaties worden door het CIZ geïndiceerd in ZZP-producten. Nedereind levert verblijf op basis van de volgende ZZP-indicaties met en zonder behandeling/dagbesteding:

ZZP LVG klassen 1: Wonen met enige behandeling en begeleiding
 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 12½ tot 15½ uur zorg.

ZZP LVG klassen 2: Wonen met behandeling en begeleiding

 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 17 tot 21 uur zorg.

ZZP LVG klassen 3: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 22 tot 27 uur zorg.
ZZP VG klasse 2: wonen met begeleiding  
ZZP VG klasse 3: Wonen met begeleiding en verzorging
 • Woonondersteuner voortdurend in de nabijheid.
 • De instelling die geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • Woonondersteuner voortdurend in de nabijheid.
 • De instelling die geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan
 • Indien cliënt verpleegkundige zorg nodig heeft, is deze deskundigheid beschikbaar.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

 

 • Indien de instelling geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet deze beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan.
 • Behandelaar is eindverantwoordelijk voor zorgplan: AVG arts en gedragskundige/psycholoog(psychiatrisch) 7x24 uur bereikbaar.
 • Er wordt 7x24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Indien de instelling geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet deze beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan.
 • Behandelaar is eindverantwoordelijk voor zorgplan: AVG arts en gedragskundige/psycholoog(psychiatrisch) 7x24 uur bereikbaar.
 • Er wordt 7x24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding

 

 

 


 

 

Kwaliteit en rapportages

Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

15 januari 2019 volgde de hercertificatie-audit, waarbij niet alleen twee auditoren van DNV-GL aanwezig waren, maar ook een inspecteur van de GGD regio Utrecht. Inmiddels is het hercertificaat voor drie jaar afgegeven tot 29 maart 2022. Op 11 maart 2020 was er een periodieke audit vanuit DNV-GL, die we succesvol hebben afgerond.

 

Kwaliteitsrapport Nedereind

De nieuwste kwaliteitsrapport over 2019 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over 2019 op basis waarvan de kwaliteitsrapportage is geschreven, is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De cliëntenversie van het kwaliteitsrapport over 2019 staat hier.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek (IQ test)

Een intelligentieonderzoek of IQ-test is een psychodiagnostisch onderzoek waarbij de intelligentie wordt gemeten. In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie onderzocht, zoals de verbale– (talige) en de performale (praktische) intelligentie. Tevens wordt er ook gekeken naar verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De totaalscore op de verschillende onderdelen van de test resulteert in het totaal IQ.

Doelgroep: Intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren

Kinderen van 6 tot 16 jaar waarbij de intellectuele mogelijkheden, waaronder inzicht, begrip, geheugen, taal, ruimtelijke oriëntatie en denkvermogen worden onderzocht. Er wordt een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Een intelligentieonderzoek bij kinderen kan helpen om een beter beeld te krijgen van het niveau van functioneren op het gebied van schoolse vaardigheden. Het intelligentieonderzoek kan helpen bij het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijs op het kind.

Intelligentieonderzoek bij volwassenen

Jongeren ouder dan 16 jaar waarbij de cognitieve capaciteiten, waaronder verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid worden onderzocht. Een intelligentieonderzoek bij jongeren en volwassenen kan nodig zijn bij een verzoek tot indicatiestelling of in het kader van school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie.

Procedure

Wanneer intelligentieonderzoek is aangevraagd dan nemen wij binnen één week telefonisch contact op met de betrokkene en wordt er een vragenlijst opgestuurd. Na ontvangst van de formulieren wordt een intakegesprek gepland en een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Er is geen wachtlijst. Tijdens het intakegesprek wordt uw onderzoeksvraag besproken. Voor het intelligentieonderzoek geeft de onderzoeker aan wat u kan verwachten. Het intelligentieonderzoek bij Stichting Nedereind wordt verricht door de orthopedagoog. Het testgedeelte bestaat uit verschillende onderdelen zoals een gesprek, uitvoeren van opdrachten, beantwoorden van vragen en observatie. Bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar wordt de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-V) afgenomen en bij jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 85 jaar de Wechsler Adult Intelligent Scale (WAIS-IV). Het intelligentieonderzoek wordt individueel afgenomen en duurt ongeveer een dagdeel (ongeveer 2 tot 2,5 uur). Tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd. De test wordt gescoord en de resultaten worden in een verslag verwerkt. De intake-informatie wordt eveneens in het verslag verwerkt. De rapportage gaat in op de algemene intelligentie en de deelgebieden van uw intelligentie. De orthopedagoog zal het verslag met u doorspreken in het eindgesprek. U ontvangt een exemplaar van het onderzoeksverslag. Getracht wordt om twee weken na het onderzoek het eindgesprek te laten plaatsvinden en de daarop volgende week het verslag op te sturen. De uitslag van het onderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor intelligentieonderzoek, inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek bedragen € 395,-. Diagnostiek gaat via een CIZ-indicatie Behandeling, beschikking via de gemeente of via een factuur. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit deels uit uw verzekering. Raadpleeg uw polis hierover. Stichting Nedereind heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

 

Download

U kunt hier de aanmeldingsformulieren downloaden. Wanneer u deze heeft ingevuld kunt u het formulier inscannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Of u kunt het formulier per post sturen naar onze hoofdlocatie: Nedereindseweg 402, 3437 PS Nieuwegein t.a.v. mevr. K. Kroezen

Aanmeldingsformulier Jeugd

Aanmeldingsformulier 18+

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.