Dierenweiden krijgen deze winter een flinke opknapbeurt

 

De vijf dierenweiden in Nieuwegein krijgen een flinke opknapbeurt. Het gaat om de dierenweiden in Batau (Nedereindseweg), in Galecop (Galecopperlaan), in Zuilenstein (park Kokkebogaard), in Wijkersloot (Wenckebachplantsoen) en in Hoogzandveld/Vreeswijk (Parallelweg). De werkzaamheden zijn deze week begonnen bij de dierenweide in Galecop.

We verwachten dat we gedurende de winterperiode alle dierenweiden kunnen opknappen zodat ze er in het voorjaar weer netjes en uitnodigend bij liggen voor u als aanwonende en bezoeker. Dit blijft wel afhankelijk van het weer want bij strenge vorst worden de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld.

 

Wat gaan we doen?

Als het nodig is, brengen we drainage aan voor het optimaal maken van de ontwatering. Ook vernieuwen we de paden in de dierenweiden zodat de dieren en de medewerkers droog er overheen kunnen lopen en rijden. Dat doen we met behulp van nieuwe betonplaten. Binnen in het dierenverblijf leggen we een nieuwe betonvloer. Dat is nodig vanwege verzakkingen van de tegels. Met het aanbrengen van beton hebben we daar voortaan geen last meer van.

 

Wat merk ik als bewoner en bezoeker?

Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden verplaatsen we de dieren van de betreffende dierenweide tijdelijk naar de Kinderboerderij IJsselstee in het Natuurkwartier in Park Oudegein. Als het werk klaar is, komen de dieren weer terug op hun vertrouwde stek.

Tijdens de werkzaamheden wordt er naast de dierenweide tijdelijk met bouwhekken een klein depot ingericht voor de opslag van de materialen. We hebben hiervoor een zogenoemde object vergunning aangevraagd en verkregen.

 

Fietspad Batau

Als de werkzaamheden bij dierenweide Batau beginnen, wordt gedurende 1,5 week het aangrenzende fietspad afgesloten. Fietsers moeten dan tijdelijk even een omleidingsroute volgen.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met …..

Onze nieuwe orthopedagoog: Lidewij

Mijn naam is Lidewij en ik ben per 1 december met veel plezier begonnen als orthopedagoog bij Stichting Nedereind. Per 1 januari vervang ik Kimberley en neem ik haar taken over. Ik ben op maandag en donderdag werkzaam zijn op de locatie aan de Nedereindseweg 503. Op dinsdag en vrijdag ben ik werkzaam op de locatie aan de Nedereindseweg 402.

Ik heb mijn bachelor orthopedagogiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heb ik aan de Universiteit Leiden de master forensische gezinspedagogiek mogen afronden. Voordat ik aan de slag ben gegaan als orthopedagoog bij Stichting Nedereind ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest in Amsterdam bij een instantie voor begeleid wonen voor jongeren met autisme, LVB en/of gedragsproblematiek.

Ik vind het als orthopedagoog belangrijk om de mensen waar ik mee werk in hun kracht te zetten en ik werk graag oplossingsgericht. Ik kijk dan ook uit naar een positieve samenwerking met bewoners, het netwerk en mijn nieuwe collega's!

ZZP-productspecificatie

Verblijfsindicaties worden door het CIZ geïndiceerd in ZZP-producten. Nedereind levert verblijf op basis van de volgende ZZP-indicaties VG, LVG en GGZ.

De LVG-indicaties komen met behandeling in samenwerking met Abrona, de andere indicaties zijn zonder behandeling.

ZZP LVG klassen 1: Wonen met enige behandeling en begeleiding
 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 12½ tot 15½ uur zorg.

ZZP LVG klassen 2: Wonen met behandeling en begeleiding

 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 17 tot 21 uur zorg.

ZZP LVG klassen 3: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • behandelingen
 • trainingen
 • gesprekken met je ouders
 • Elke week krijg je gemiddeld 22 tot 27 uur zorg.
ZZP VG klasse 2: wonen met begeleiding  
ZZP VG klasse 3: Wonen met begeleiding en verzorging
 • Woonondersteuner voortdurend in de nabijheid.
 • De instelling die geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • Woonondersteuner voortdurend in de nabijheid.
 • De instelling die geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan
 • Indien cliënt verpleegkundige zorg nodig heeft, is deze deskundigheid beschikbaar.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

 

 • Indien de instelling geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet deze beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan.
 • Behandelaar is eindverantwoordelijk voor zorgplan: AVG arts en gedragskundige/psycholoog(psychiatrisch) 7x24 uur bereikbaar.
 • Er wordt 7x24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP VG klasse 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Indien de instelling geen toelating heeft voor de functie behandeling, moet deze beschikken over een bedrijfsplan waarin de volgende onderwerpen vastgelegd zijn:
  • de samenwerkingsovereenkomst met een behandelaar.
  • De AVG-arts en gedragsdeskundige/psycholoog is waar nodig zichtbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan.
 • Behandelaar is eindverantwoordelijk voor zorgplan: AVG arts en gedragskundige/psycholoog(psychiatrisch) 7x24 uur bereikbaar.
 • Er wordt 7x24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel.
 • Elke cliënt met een indicatie voor dagbesteding heeft recht op aanbod van werk, scholing op dagbesteding
ZZP 1 GGZ wonen met intensieve begeleiding excl. BH  
ZZP 2 GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH
 
ZZP 3 GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH excl. DB